KKMNOW

PROGRAM KESIHATAN

Pendermaan Darah

Bekalan darah yang stabil dan tinggi adalah penting untuk memastikan sistem kesihatan awam dapat beroperasi dengan lancar. Dashboard ini memberikan anda data terkini tentang indikator berkaitan perkhidmatan transfusi darah, melalui Pusat Darah Negara. Data ini dikumpul melalui BBISv2, sistem penjejakan darah 'vein-to-vein' yang diguna di 22 pusat kutipan darah utama dibawah KKM yang merangkumi majoriti pendermaan darah di Malaysia.

Dikemaskini 23 Jan 2023, 13:49

Apakah tren pendermaan darah terkini di Kelantan?

Data setakat 22 Jan 2023, 23:59

Darah mengandungi 3 komponen utama - sel darah merah, platelet, dan plasma. Walaupun plasma boleh disimpan sehingga 3 tahun, sel darah merah hanya boleh disimpan sehingga 42 hari, dan platelet hanya selama 5 hari. Oleh itu, adalah penting untuk mengekalkan tahap pendermaan darah yang tinggi dan stabil; apabila kadar pendermaan menjadi rendah dan tidak stabil, perkhidmatan penjagaan kesihatan yang bergantung kepada transfusi darah mungkin terkesan dengan negatif.

25 Jul 202222 Jan 2023

Bagaimanakan kadar pendermaan darah berbeza di seluruh negara?

Data setakat 22 Jan 2023, 23:59

Data ini menunjukkan % populasi berumur 17-65 di setiap negeri yang telah menderma sekurang-kurangnya sekali dalam tahun yang lepas. Data untuk W.P. Kuala Lumpur mungkin lebih tinggi daripada kadar pendermaan sebenar (di samping data untuk Selangor lebih rendah) disebabkan data daripada kempen bergerak yang kerap dilaksanakan oleh Pusat Darah Negara di sekitar Selangor dan W.P. Putrajaya direkodkan sebagai data untuk W.P. Kuala Lumpur.

Pecahan pendermaan mengikut pembolehubah utama

Data setakat 22 Jan 2023, 23:59
Kumpulan Darah

Data untuk Kelantan

O

39.2%

A

28.8%

B

28.0%

AB

4.0%

Jenis Pendermaan

Data untuk Kelantan

Darah utuh

99.5%

Aferesis

0.5%

Lokasi

Data untuk Kelantan

Kempen bergerak

80.1%

Pusat pendermaan statik

19.9%

Kekerapan Penderma

Data untuk Kelantan

Penderma tegar (derma dalam 2 tahun)

44.4%

Penderma baru

31.5%

Penderma lapsed (derma > 2 tahun lepas)

24.2%

Strata Sosial

Data untuk Kelantan

Orang awam

65.1%

Badan beruniform

18.3%

Pelajar

16.7%

Bagaimana tren penderma baru di Kelantan?

Data setakat 22 Jan 2023, 23:59

Penderma baru adalah penting untuk menggantikan penderma yang mencapai status warga emas dan berhenti menderma, serta untuk memenuhi keperluan populasi yang semakin menumbuh.

Bilangan penderma baharu

Data untuk Kelantan

Penderma baru mengikut kumpulan umur

Data untuk Kelantan

Bagaimanakah data ini dikumpul?

Data setakat 22 Jan 2023, 23:59

Data ini dikumpul melalui BBISv2, sistem penjejakan darah 'vein-to-vein' yang diguna di 22 pusat kutipan darah utama dibawah KKM yang merangkumi majoriti pendermaan darah di Malaysia. Terdapat beberapa pusat pengumpulan darah lain yang belum menjalani integrasi dengan sistem BBISv2.

Pilih kawasan saya

Kementerian Kesihatan Malaysia

Jabatan Perangkaan Malaysia

Β© 2023 Kerajaan Malaysia