KKMNOW

SUMBER SISTEM KESIHATAN

Penggunaan Katil Hospital

Penggunaan kapisiti hospital merupakan salah satu indikator paling penting yang dipantau oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Usaha Bahagian Perkembangan Perubatan untuk meningkatkan kecanggihan pelaporan telah membolehkan data penggunaan katil di peringkat hospital didapati dengan segera. Dashboard ini memaparkan data tersebut, dan akan diperkembangan dengan data yang lebih lanjut tentang penggunaan dan peruntukan perkhidmatan di hospital.

Dikemaskini 07 Jun 2023, 06:03

Bagaimanakah penggunaan katil hospital terkini di Malaysia?

Data setakat 06 Jun 2023, 23:59

Kadar Penggunaan Katil Mengikut Fasiliti

Penggunaan Katil Hospital di Malaysia

Data setakat 06 Jun 2023, 23:59
Penggunaan Katil Hospital (penjagaan tidak kritikal)

Pilih fasiliti dari jadual di atas

Penggunaan Katil ICU (penjagaan kritikal)

Pilih fasiliti dari jadual di atas

Kementerian Kesihatan Malaysia

Jabatan Perangkaan Malaysia

Β© 2023 Kerajaan Malaysia