KKMNOW

PROGRAM KESIHATAN

Pendermaan Organ

Pusat Sumber Transplan Nasional telah mengendalikan pendaftaran Pengikrar Derma Organ sejak 1997. Namun, sebahagian daripada data tersebut telah dikumpul secara manual. Data yang dipaparkan di sana adalah berdasarkan rekod sejak 2009 yang telah didigitalkan dan disatukan dengan data ikrar baru yang dikumpul melalui MySejahtera. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan penyampaian maklumat kesihatan yang komprehensif kepada rakyat.

Dikemaskini 23 Sep 2023, 19:20

Apakah tren pengikrar organ terkini di Sabah?

Data setakat 21 Sep 2023, 23:59

Pada 6 September 2022, Ikrar Penderma Organ digital telah dilancarkan di MySejahtera. Lonjakan dalam jumlah ikrar sejak kebelakangan ini dapat dikaitkan dengan usaha digitalisasi ini.

24 Mar 202321 Sep 2023

Bagaimanakan kadar ikrar berbeza di seluruh negara?

Data setakat 21 Sep 2023, 23:59

Data ini menunjukkan % populasi keseluruhan di setiap negeri yang telah berikrar untuk menderma organ.

Seberapa kuat pengambilan penderma baharu di Sabah?

Data setakat 21 Sep 2023, 23:59

Untuk memenuhi keperluan sistem kesihatan di Malaysia, adalah penting untuk mendapatkan pengikrar baru sebanyak yang mungkin.

Bilangan Pengikrar Baru

Data untuk Sabah

Pengikrar Baru mengikut Kumpulan Umur

Data untuk Sabah

Kementerian Kesihatan Malaysia

Jabatan Perangkaan Malaysia

Β© 2023 Kerajaan Malaysia