Pendermaan Organ

Pusat Sumber Transplan Nasional telah mengendalikan pendaftaran Pengikrar Derma Organ sejak 1997. Namun, sebahagian daripada data tersebut telah dikumpul secara manual. Data yang dipaparkan di sana adalah berdasarkan rekod sejak 2009 yang telah didigitalkan dan disatukan dengan data ikrar baru yang dikumpul melalui MySejahtera. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan penyampaian maklumat kesihatan yang komprehensif kepada rakyat.

Kemaskini terakhir: 21 Jun 2024, 09:00

Kemaskini seterusnya: 22 Jun 2024, 09:00

Apakah tren pengikrar organ terkini di Malaysia?

Data setakat 20 Jun 2024, 23:59

Pada 6 September 2022, Ikrar Penderma Organ digital telah dilancarkan di MySejahtera. Lonjakan dalam jumlah ikrar sejak kebelakangan ini dapat dikaitkan dengan usaha digitalisasi ini.

2022

2024

Bagaimanakah kadar ikrar berbeza di seluruh negara?

Data setakat 20 Jun 2024, 23:59

Data ini menunjukkan % populasi keseluruhan di setiap negeri yang telah berikrar untuk menderma organ.

Kedudukan (19)

#1
W.P. Kuala Lumpur
2.32%
#2
W.P. Putrajaya
2.11%
#3
Pulau Pinang
1.66%
#4
Johor
1.36%
#5
Selangor
1.34%
#6
Perak
1.15%
#7
W.P. Labuan
1.07%
#8
Negeri Sembilan
1.05%
#9
Melaka
1.01%
#10
Pahang
1.01%
#11
Perlis
0.98%
#12
Terengganu
0.98%
#13
Kedah
0.83%
#14
Sabah
0.60%
#15
Sarawak
0.58%
#16
Kelantan
0.42%
#17
0.00%
#18
0.00%
#19
0.00%

Seberapa kuat pengambilan penderma baharu di Malaysia?

Data setakat 20 Jun 2024, 23:59

Untuk memenuhi keperluan sistem kesihatan di Malaysia, adalah penting untuk mendapatkan pengikrar baru sebanyak yang mungkin.

Bilangan Pengikrar Baru
Pengikrar Baru mengikut Kumpulan Umur
jata negara
Kementerian Kesihatan Malaysia

© 2024 Kementerian Kesihatan Malaysia